O projekcie

Portal „Niemiecka pomoc dla Solidarności w okresie stanu wojennego i późnego PRL” skupia  wiedzę o niemieckiej pomocy dla polskiej opozycji solidarnościowej w okresie stanu wojennego i późnego PRL.

Portal gromadzi szeroki zasób wiedzy w postaci artykułów, zdjęć, filmów archiwalnych, wspomnień ofiarodawców/darczyńców i tych, którym pomoc ta pomogła w tych trudnych czasach. Utworzone zostało archiwum wiedzy składająca się ze zdjęć, filmów, wywiadów i artykułów poświęconych tematowi. Nagrane zostały serie filmowych notacji audiowizualnych.

Portal dostępny jest w trzech wersjach językowych (PL, EN, DE). Został podzielony na sekcje, każda z nich poświęcona jest tematom związanym z pomocą Zachodu dla podziemnej Solidarności np.: historia kontaktów polsko-niemieckich, Polski z Zachodem, historia pomocy polsko-niemieckiej, wywiady, przerzucanie środków i materiałów.

Portal i jego zawartość pośrednio  tworzą dawni bohaterowie dając świadectwa tamtych lat. Celem Portalu jest zapoznanie odbiorcy z najnowszą historią Polski, pomocą Zachodu (społeczeństwa niemieckiego) dla Polski podczas stanu wojennego. Jest on bezterminowo dostępny dla wszystkich zainteresowanych i aktualizowany tak by odzwierciedlać aktualny stan wiedzy badaczy historii PRL’u. Do portalu dodawane będą sukcesywnie wywiady, zdjęcia, artykuły, filmy.